Sorgbearbetning är ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall och andra förluster.

Att bearbeta sorgen över en förlust gör det möjligt för oss att släppa taget och gå vidare.

Detta är nästan omöjligt utan att genomföra vissa handlingar.

Programmet för Sorgbearbetning™ är ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat.

Även skilsmässor, separationer, övergrepp, relations- problematik (till partner, förälder, barn, vänner kollegor) egen eller annans sjukdom, att förlora husdjur eller att livet inte blev som man tänkt sig, är andra exempel på förluster som kan orsaka sorg.
Även utbrändhet eller utmattningsdepression bottnar ofta i sorg.

Den oförlösta sorgen hindrar Dig och håller tillbaka Dina känslor och Du får svårare att känna glädje.

Genom att möta och kommunicera det Du bär inom Dig kan Du vara här och nu och få tillgång till Din livsenergi!
Du får ett konkret verktyg för att kunna försonas med oförlösta känslor och en möjlighet att med ett synligt och bevittnat avslut läka känslomässiga sår för att kunna släppa taget och gå vidare med ny energi.

Läs mer, klicka på respektive länk.

SORGEBEARBETNING — INDIVIDUELL
SORGEBEARBETNING — I GRUPP
SORGEBEARBETNING — FÖREDRAG

© svenska institutet för sorgbearbetning R 2003-2009