SORGBEARBETNING — INDIVIDUELL
Kursbeskrivning:
Den sörjande genomför sitt eget sorgearbete. Kursledaren ger instruktioner, men det är kursdeltagaren som gör arbetet. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att kursdeltagaren kan genomföra sitt sorgearbete.

Praktisk information:
Kurslängd: 8 veckor
Omfattning: 1 tim/vecka, samt ca, 2 tim. för hemuppgifter.
Övrigt: Kurslitteratur samt material ingår i kursavgiften.SORGBEARBETNING — GRUPP
Kursbeskrivning:
Inledningsvis sitter vi i en något större grupp. Därefter går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Efter detta delar vi in oss i mindre grupper. Där bedrivs det enskilda sorgearbetet som i sin tur baseras på hemuppgiften. Sedan återsamlas vi i den stora gruppen.

Praktisk information:
Kurslängd: 12 veckor
Omfattning: 2 tim/ vecka, samt 2 tim. för hemuppgifter.
Övrigt: Kurslitteratur samt material ingår i kursavgiften.

 

SORGBEARBETNING — FÖREDRAG
”Under sorgen ligger glädjen och väntar”
När brustna hjärtan läker.

Frågorna kring sorg är många.
På föredraget får Du bl.a annat veta:
Vad sorg är och vad som utlöser den
Vad som är normala sorgereaktioner
Varför vi ofta blir ensamma i vår sorg
Hur Du kan bearbeta och förlösa Din sorg
Hur Du möter sörjande på ett bra sätt

Föredrag bokas och planeras efter önskemål.
Tel. 070-57 62 839
Mail: lak.dinsorg@tele2.se