Mitt namn är Lena Nordstrand Axberg, Certifierad Sorghandledare.

Sorg är en normal och en helt naturlig känslomässig reaktion.
Hur var och en av oss upplever sorg är helt individuellt, men oftast smärtsam.
Sorg är också de tankar och känslor som Du förknippar med relationen till den som Du sörjer.

Med programmet för Sorgbearbetning hjälper jag Dig att bearbeta smärtan, isoleringen och att bryta ensamheten.
I en trygg miljö genomför Du och jag de handlingar som behövs för att fullborda det som är ofullständigt.
Förhoppningen är att Du därmed försonas med det förflutna och får känna frid. Erfarenhet visar även att Du får en öppnare relation till Dig själv och andra, samt att Du känner Dig mer levande och vital.

Med erfarenhet som Speciallärare i särskola med förståndshandikappade, har jag under 30 år delat känslor om sorg med både elever och föräldrar. Jag är även utbildad i Debriefing och Bildterapi.

Personligen har jag upplevt många sorger och förluster såsom dödsfall, separationer och sjukdom, så jag vet hur smärtan, ensamheten och isoleringen känns. Den tog all livsenergi!.

Då fanns ingen sorgbearbetning att få. - I dag finns den!

Därför har jag valt att utbilda mig till Certifierad Sorghandledare, för att kunna hjälpa andra att läka sin sorg. Det är den bästa investering jag har gjort.

Metoden kan även användas vid konflikthantering, parrelationer samt vid långtidssjukskrivning.

Med handlingsprogrammet för känslomässig läkning får Du ett konkret verktyg för att kunna släppa taget och gå vidare med ny livsenergi! Jag välkomnar Dig möjligheten att Läka Din sorg.