I en trygg miljö tittar vi på på våra gamla föreställningar om sorg.

Därefter tar vi reda på vilka förluster som har påverkat Ditt liv.

Sedan genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständig.

Målet är att Du får hjälp att bearbeta smärtan, isoleringen och ensamheten som har orsakats av någon betydande känslomässig förlust.

Bearbetning och läkning uppnås genom att vi fattar en rad små och korrekta beslut.

Utforska relationen
Formulera tankar och känslor
Fullbordar kommunikationen

verbaliserar kommunikationen
blir hörd av en annan levande person
avslutar med ett farväl

Att förlösa sorgen innebär att Du fullbordar den känslomässiga kommunikationen. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa Ditt liv.